Reconstruir el Comunal

Reconstruir el Comunal vol ser un viatge d’investigació al passat i al present, amb la mirada al futur, sobre la gestió comunal o comunitària –no estatal, no capitalista– dels recursos, com a element clau per construir sistemes d’organització social molt més humans, justos i sostenibles que el sistema actualment hegemònic i mundialitzat.

La gestió comunal permet i promou –i també necessita– solucions als grans mals que la humanitat contemporània patim: recuperar un sentit de compromís ètic amb la vida i millorar les qualitats i virtuts de l’individu; revertir la centralització en pro de l’autodeterminació i la subsidiarietat, basar la política en l’autogovern local; construir una economia no oligàrquica que estigui al servei de les necessitats reals de les persones i la vida, on el treball es reconegui, es reparteixi i no sigui embrutidor; deixar enrere la societat atomitzada i hostil per teixir un clima de llaços de confiança, respecte, veïnatge, afecte i suport mutu i enfortir la construcció de relacions interpersonals sanes i horitzontals; tenir cura de l’entorn, del medi natural i els recursos d’aquest…

Quins precedents d’autoorganització comunitària trobem a la història per part dels nostres avantpassats? Què ha estat amagat o poc visibilitzat per la historiografia oficial, la dels vencedors?

Què s’està duent a terme avui en aquesta línia, a la pràctica i a nivell de reflexions i investigacions?

Què podem imaginar i projectar de cara a les properes dècades i segles?

En aquesta pàgina volem anar recopilant diferents textos i alguns audiovisuals –llibres, reflexions, articles, estudis, ressenyes, xerrades, assajos, documentals…– de diferents autors, amb anàlisis i punts de vista diversos, relacionats amb la idea de comunal o béns comuns i amb tot allò que l’envolta.

Partint de la premissa que un altre món és possible, i necessari.