Béns comunals (Alejandro Nieto)

Alejandro Nieto García (1930-2023) va ser Catedràtic de Dret Administratiu, advocat, historiador i escriptor. Una de les seves obres més conegudes i referents en la matèria és «Bienes comunales», publicada el 1964 (Editorial Revista de Derecho Privado). Són 975 pàgines. Es pot descarregar en pdf aquí o a la Biblioteca.

Sobre la mateixa temàtica, també va escriure «Ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras» (1959), «Bienes comunales de los Montes de Toledo» (1997) i «Bienes comunales de los Montes de Toledo. II: Reforma agraria vecinal y reforma capitalista» (2001).

A continuació, mostrem algun fragment de la Introducció de «Bienes comunales» i l’índex de continguts.

Introducció (fragments)

Els béns comunals mai han trobat un tractament adequat en el Dret Administratiu. La seva mateixa denominació tècnica s’introdueix durant la segona meitat del segle XIX una mica com de contraban, i gairebé sense excepció han estat considerats com una aberratio jurídica, com un monstre que la Ciència del Dret era incapaç d’absorbir i d’incloure en les seves categories lògiques. Els béns comunals, com l’ànima del caçador Grachus, han anat picant totes les portes del Dret Administratiu sense trobar acomodament en cap dels seus capítols: molt propers al domini públic, més o menys integrats en el patrimoni municipal, varietats de servituds o de comunitat…, és cert que malgrat totes aquestes analogies, no han pogut mai ser encaixats satisfactòriament en una d’aquestes categories. I pel que fa a la seva naturalesa jurídica, sempre se l’ha considerat com un misteri indesxifrable. Tot això ja és, per si mateix, un tema de meditació.

Acabem d’al·ludir a la modernitat de la seva aparició com a categoria tècnica. Per a nosaltres els béns comunals són, a Espanya, un resultat de la desamortització. Fins aleshores el patrimoni municipal és un conjunt indiferenciat de béns (drets i accions) demanials, comunals i de propis. Encara més, no es tracta encara d’un patrimoni municipal, sinó de béns «propis i comuns dels pobles», segons la terminologia consagrada.

El text normatiu bàsic era la bigarrada llei 9, títol XXVIII, de la Partida Tercera: «Apartadamente son del común de cada una cibdad, o villa, las fuentes, e las plaças o facen las ferias, e los mercados, e los lugares o se ayuntan a concejo, e los arenales que son en las riberas de los ríos, e los otros eixidos, e las carreras o corren los cauallos, e los montes, e las dehesas, e todos los otros lugares semejantes destos que son establecidos e otorgados para procomunal de cada cibdad, o villa, o castillo, o otro lugar». Aquesta és la propietat col·lectiva o béns de corporació, que diran els autors [1], distingint-los amb cura dels béns de l’Estat i dels béns públics o de propietat de la Nació.

La Llei desamortitzadora de l’1 de maig de 1855 vindria a subratllar una varietat important –els béns d’aprofitament comú– que es declaraven exempts de la desamortització. Però, entengui’s bé, no és que els béns d’aprofitament comú fossin una categoria diferent dels béns de propis i comuns dels pobles (com avui, per exemple, els béns de propis respecte als comunals), sinó una simple espècie o varietat dins del gènere que constituïen aquests: així, mentre que l’article primer declarava alienables els béns pertinents als propis i comuns dels pobles, l’article segon, com a excepció dins d’aquests, lliura de l’alienació els d’aprofitament comú.

(…)

Amb totes aquestes observacions volem posar en relleu que en llençar-nos a l’aventura de la determinació històrica de la naturalesa dels béns comunals no ho hem fet amb inconsciència dels riscos que entranya aquest mètode, ni per adornar l’obra amb uns fàcils antecedents històrics de caràcter erudit, ni molt menys per escamotejar el seu tractament jurídic; sinó a conseqüència d’una necessitat metodològica, pel convenciment que dogmàticament era impossible sortir del carreró sense sortida en el qual es trobava la doctrina en aquest punt, i del que creiem haver-nos alliberat.

Confessem, a més, que els resultats obtinguts –dins la seva modèstia– són ben satisfactoris. Un cop hem aconseguit donar amb la clau històrica de la institució, aquesta s’ha fet perfectament intel·ligible, i el fonament històric ens ha resultat útil en totes i cadascuna de les pàgines del llibre, com a guia insubstituïble en les interpretacions dubtoses que s’han vist il·luminades des d’una nova perspectiva.

(…)

Índex de continguts

Introducció

Capítol 1. L’origen dels béns comunals

I. La perduda Edat d’Or i les fases posteriors de l’evolució econòmica

II. la propietat comarcana com a origen concret dels béns comunals moderns

III. Pretès origen consorcial

IV. La propietat consorcial

V. Posicions sincrètiques

VI. La realitat espanyola

Capítol 2. Evolució històrica dels béns comunals a Espanya. Precedents

I. Els pobles indígenes preromans

II. L’ocupació romana

III. Els visigots

Capítol 3. Evolució històrica: la Reconquesta

I. Els béns comunals i els baldíos

II. La repoblació

III. Les assignacions col·lectives als documents medievals

IV. Pressures i escalios

Capítol 4. Els baldíos

I. Plantejament

II. El concepte tradicional

III. Els enemics dels baldíos

IV. La qüestió de la propietat

V. Les seves conseqüències en la legislació del segle XVIII

VI. El decret de 4 de gener de 1813

VII. El segle XIX

VIII. Els baldíos d’Albuquerque

Capítol 5. Imputació dels béns comunals a una «Universitas»

I. Origen del Municipi medieval

II. Les bases polítiques, econòmiques i socials

III. S’inicia el procés de formació de ciutats

IV. Evolució de la «Universitas» i els béns comunals

V. Relacions entre la «Universitas» i els béns comunals

VI. Dissociació excepcional entre la «Universitas» i els béns comunals

VII. Supervivències de titularitats veïnals als béns comunals de l’edat mitjana

Capítol 6. La formació dels béns comunals al segle XIX

I. Generalitats

II. Els béns comunals a la legislació desamortitzadora

III. Els béns comunals a la legislació fiscal

IV. Els béns comunals a la legislació municipal

V. Els béns comunals a la jurisprudència

VI. Els béns comunals a la legislació de muntanyes

Capítol 7. Naturalesa jurídica

I. Plantejament tradicional; titularitat alternativa

II. Titularitat històrica: El comú dels veïns. La Seva descomposició

III. Titularitat concurrent del Municipi i dels veïns

IV. La titularitat dels veïns

V. La seva naturalesa

VI. El dret del Municipi: Naturalesa

VII. Interconnexió dels drets del municipi i dels veïns

VIII. Béns comunals típics i atípics

Capítol 8. Béns comunals atípics

I. Generalitats

II. Béns comunals provincials

III. Titularitat de l’Estat

IV. Comunitats de terra

V. Servituds i comunitats

VI. Comunitats de pobles

VII. Derrotes de pastures

VIII. Els béns comunals i l’origen foral

IX. Els béns comunals en el règim colonial americà

Capítol 9. Muntanyes veïnals

I. Tipologia genètica

II. Reconeixement jurisprudencial

III. Regulació legal

IV. Construcció dogmàtica

V. Muntanyes en mà comuna de veïns a Galícia

VI. Muntanyes parroquials

Capítol 10. Inalienabilitat. Desafectació

I. Evolució històrica

II. El fonament de la inalienabilitat

III. La inalienabilitat com a limitació de la facultat d’alienar

IV. Desafectació

V. Alienació

VI. Expropiació forçosa

Capítol 11. Imprescriptibilitat

I. Importància de la prescripció com a institució legitimadora d’usurpacions de béns comunals

II. Imprescriptibilitat i possessió immemorial

III. La imprescriptibilitat en la legislació vigent

IV. Prescripció i afectació

Capítol 12. Legitimació i recuperació dels béns comunals usurpats

I. Plantejament

II. Fins a l’època constitucional

III. L’època constitucional

IV. Els béns comunals i la reforma agrària republicana

V. La moderna formulació del principi d’autotutela

VI. Especialitats recuperatòries en la legislació local i en la legislació forestal

VII. Recuperació administrativa directa

VIII. L’acció judicial

IX. Mesures de defensa

Capítol 13. Forma dels aprofitaments (Dret comparat)

I. França

II. Alemanya

III. Suïssa

IV. Àustria

V. Itàlia

Capítol 14. Forma dels aprofitaments

I. Textos legals

II. El veïnat com a pressupost dels aprofitaments comunals

III. Explotació col·lectiva: comunal

IV. Adjudicació per lots o sorts

V. Adjudicació en pública subhasta

VI. Aprofitaments moderns que exigeixen un veïnatge especialment qualificat

VII. El principi de gratuïtat

VIII. Ordenances d’aprofitaments

IX. Organització administrativa

X. Regulació jurídica i regulació tècnica

XI. Aprofitaments especials

Capítol 15. L’ocàs dels béns comunals

I. França

II. Itàlia

III. Alemanya

IV. Anglaterra

V. Amèrica

VI. Espanya: segle XVIII

VII. Les Corts de Cadis

VIII. El segle XIX

Capítol 16. Present i futur dels béns comunals

I. Problemàtica actual dels béns comunals

II. Béns comunals de petita i mitjana extensió

III. Béns comunals de gran extensió

IV. Mancomunitats municipals constituïdes en agrupacions forestals

V. Present i futur dels béns comunals a l’obra de Sir G. Clauson

VI. Conclusió: El modern esperit de la comunitat

I. Índex descriptiu

II. Índex de jurisprudència

III. Índex bibliogràfic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *