Reflexions sobre el consell obert com a forma d’autoorganització veïnal

Interessants reflexions d’Eusebio Ónega sobre el Consell Obert com a forma d’organització veïnal basada en la democràcia real, directa. Publicades originalment en una sèrie de vídeos al canal de Youtube «Marcos Gay».

Queda afegit a la secció d’Audiovisuals.

1. Què és el consell obert?

«El consell obert és una organització natural dels camperols. A partir del neolític deixen de ser transhumants i s’agrupen en petites cases perquè comencen a cultivar. (…)»

2. El perquè del consell obert

«Tenim la necessitat de replantejar-nos ara el segle XXI un nou model d’organització social o recuperar algun model pretèrit, perquè s’està demostrant que el model en el qual estem immersos –el capitalisme– mostra de forma empírica que és un fracàs. (…) Estem parlant del consell obert perquè ha estat un model d’organització social que ha perdurat durant mil·lennis. (…)»

3. Aproximació històrica al consell obert (1a part)

«(…) Consell obert era una forma d’organització dels camperols absolutament al marge de l’Estat i absolutament al marge dels Ajuntaments. El consell obert té la seva naturalesa en la pròpia organització de l’ésser humà davant una naturalesa hostil. (…)»

4. Aproximació històrica al consell obert (2a part)

«Cal tenir en compte que en un moment donat la Monarquia intenta recolzar-se en els consells oberts enfront el poder de la noblesa. Sempre hi ha haver un estira i arronsa intentant uns i altres d’equilibrar i desequilibrar el poder dels consells en benefici propi. (…)»

5. El funcionament del consell obert

«(…) El consell estava compost per una persona de cada llar. Es reunia una vegada per setmana a toc de campana. Les campanes de les esglésies eren l’element de crida i de comunicació al conjunt de la població. (…)»

6. Consell obert enfront comunisme d’Estat

«Per què el consell obert va perviure durant milers d’anys des del neolític i per què el comunisme –que suposadament era una organització de les terres en comú– va fracassar i col·lapsar en menys de 80 anys? Quins factors fan que, disposant de tots els recursos de l’Estat i d’ingents quantitats de terres, es produeixi un fracàs dins el comunisme d’Estat i no obstant han perdurat durant mil·lennis els consells oberts? (…) Tot ha de ser comunitari i no hi ha espai per a l’individual o hi ha d’haver un espai que possibiliti que l’individu tingui quelcom seu, quelcom diferent? Perquè tots som diferents i no tots tenim els mateixos plantejaments vitals ni els mateixos objectius. (…)»

7. Com tornar al consell obert i a quines dificultats ens enfrontem?

«La situació permet retornar. Els joves han de tornar a instal·lar-se en espais geogràfics no urbans. Organitzar-se allà de tal manera que creïn societats autogestionades. (…)»

–  –  –  –  –  –  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –

Relacionat:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *